POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB

COLBAI ADVISORS SL titular del domini https://colb.ai, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques i jurídiques pel que fa a les dades personals i professionals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (2016/679).

COLBAI ADVISORS SL només tracta aquestes dades amb plena responsabilitat i lleialment, i dacord amb bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament general de protecció de dades.

Amb l’objectiu de donar compliment al Reglament general de protecció de dades, COLBAI ADVISORS SL ha elaborat un Registre d’activitats de tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i les llibertats de les persones i entitats interessades, a les que poguessin donar lloc els tractaments realitzats per la nostra empresa.

COLBAI ADVISORS SL aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre, i oferint una adreça de correu electrònic per a l’exercici dels drets de accés, de rectificació i supressió, a la limitació del tractament, a la portabilitat de les dades i d’oposició al tractament, als models dels quals es pot accedir enviant un mail a l’adreça de correu electrònic: dpd@colb.ai

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per COLBAI ADVISORS SL a través del vostre lloc web:

1. Responsable del tractament:

COLBAI ADVISORS SL – C/ Puig de Sant Salvador núm. 2. Esc. 1. 1r. A. – 07015 Palma de Mallorca (Illes Balears – Espanya).
Telèfon: +34 936 552 728
e-mail: info@colb.ai

2. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@colb.ai

3. Base jurídica: Consentiment per a l’enviament d’informació d’acord amb la vostra sol·licitud a través del formulari web, enviament de correu electrònic o mitjançant trucada telefònica.

4. Finalitat: Facilitar informació sobre la possibilitat d’accedir als serveis propis de Colbai Advisors SL (assessorament i desenvolupament de solucions tecnològiques basades en eines de Business Intelligence i Intel·ligència Artificial) i rebre informació detallada dels mateixos, així com concertar reunions preparatòries d’índole comercial o operativa.

5. Categories de dades personals: Nom i cognoms de la persona de contacte, empresa on treballa, adreça postal, correu electrònic, telèfon, sector d’activitat.

6. Categories dinteressats: Persones sol·licitants dinformació via formulari, via correu electrònic o via telefònica.

7. Destinataris de les dades: No estan previstes cessions de dades

8. Transferències internacionals de dades: No estan previstes

9. Conservació de dades: Les dades personals seran conservades fins a la finalització del tractament per poder facilitar-vos la informació que ens sol·licita.

10. Quins són els vostres drets? Les persones i entitats titulars de les dades tractades per COLBAI ADVISORS SL tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les vostres dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, ia la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per informar-los sobre noves solucions tecnològiques que puguin ser del seu interès.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. COLBAI ADVISORS SL deixarà de tractar les dades.

Per exercir aquests drets podreu posar-vos en contacte amb el COLBAI ADVISORS SL SL presentant el formulari corresponent al correu electrònic dpd@colb.ai

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seu electrònica www.agps.es .

11. Procedència de les dades personals: Les dades objecte de tractament per COLBAI ADVISORS SL procedeixen directament de les persones i entitats interessades o dels seus representants, o altres administracions públiques dacord amb les previsions legals.